No ALT tag specified

CIC

YMUNWCH Â CIC HEDDIW AM £20 (£5 yn rhatach os oes gennych chi docyn tymor)

Dewch i fod yn un o deulu'r Scarlets - ymunwch â chlwb aelodaeth CiC newydd heddiw i Fabanod, Ieuenctid a'r Arddegau!

I fod yn rhan o bopeth sy'n digwydd, dewch i fwynhau fy Mharti Nadolig arbennig gyda sgwad y Scarlets a chael cerdyn pen-blwydd wedi'i lofnodi gan eich hoff chwaraewr!

Bydd pob aelod o CiC yn cael cerdyn aelodaeth unigryw, a bydd eich enw'n cael ei gynnwys yn yr het i ennill gwobrau. Fe gewch chi ostyngiad o 10% ar ein dillad CiC yn siop y Scarlets sy'n cael eu gwneud gan Kooga a chyfle i fynd i ddigwyddiadau arbennig i aelodau CiC yn unig drwy gydol y tymor! Bydd aelodau CiC hefyd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gwahanol ar ddiwrnod y gêm, gan gynnwys ymuno â'm gorymdaith cyn y gêm.

Am £20, dyma beth gewch chi;

BABANOD

 • Parti Nadolig
 • Cerdyn Aelodaeth
 • Gostyngiad o 10% ar ddillad a CIC
 • Cerdyn Pen-blwydd
 • Cerdyn Nadolig
 • 4 tocyn gêm fel anrheg pen-blwydd
 • Gorymdaith Cochyn

IEUENCTID 6-11

 • Cyfle I gael eich dewis yn Fascot*
 • Parti Nadolig
 • Cerdyn Aelodaeth
 • Gostyngiad o 10% ar ddillad a CIC
 • Gostyngiad ar bris Gwersylloedd Rygbi
 • Cerdyn Pen-blwydd
 • Cerdyn Nadolig
 • 4 tocyn gêm fel anrheg pen-blwydd
 • Gorymdaeth Cochyn

ARDDEGAU 12-14

 • Cyfle I gael hyfforddiant VIP
 • Cerdyn Aelodaeth
 • Gostyngiad o 10% ar ddillad CIC
 • Gostyngiad ar bris Gwersylloedd Rygbi
 • Cerdyn Pen-blwydd
 • Cerdyn Nadolig
 • 4 tocyn gêm fel anrheg pen-blwydd
 • Gorymdaeth Cochyn
 • Cyfle I aelodau CiC gysgodi aelod o'r staff ar ddiwrnod y gêm
Newyddion y Scarlets
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM