No ALT tag specified

Diwrnod y Gêm

Mae gemau gartref y Scarlets yn cynnig profiad unigryw i'r teulu sydd ddim i'w gael yn unman arall.

PROFIAD

PENTREF CEFNOGWYR BT SPORT

Ar ddiwrnod gêm, bydd Sgubor Hyfforddi'r Scarlets yn cael ei throi'n Bentref Cefnogwyr BT Sport. Mae lle i 1000 ym Mhentref Cefnogwyr BT Sport ac mae'n cynnig awyrgylch heb ei ail i amrywiaeth wych o gefnogwyr y tîm cartref a'r ymwelwyr. Bydd cyfle i'n cefnogwyr iau gyfarfod â rhai o chwaraewyr y Scarlets; trefnir gweithgareddau i blant, gan gynnwys cael defnyddio offer gwynt y Scarlets am ddim, rygbi dan do cyn y gêm ar wair artiffisial o'r math mwyaf newydd; stondinau bwyd a diod, cerddoriaeth fyw, chwaraeon byw ar y teledu, paentio wynebau am ddim a llawer mwy...

RYGBI CYN Y GÊM/HANNER AMSER

Mae croeso i'r holl glybiau rygbi iau ac ysgolion chwarae ychydig o rygbi ym Mhentref Cefnogwyr BT cyn pob un o gemau'r Scarlets ar ein gwair artiffisial o'r math diweddaraf. Mae croeso i dimau iau hefyd drefnu lle i chwarae rygbi tag neu rygbi'r ddraig ar faes cysegredig Parc y Scarlets hanner amser. Mae'n ddoeth trefnu ymhell o flaen llaw i chwarae rygbi hanner amser, oherwydd mae galw mawr am hyn bob tro. Cysylltwch â danielvaughan@scarlets.co.uk i drefnu.

GORYMDAITH CYN Y GÊM A CHROESAWU'R TIMAU

Gall timau iau a grwpiau eraill sy'n ymweld â ni ychwanegu at awyrgylch unigryw'r stadiwm drwy ymuno â'n gorymdaith baneri cyn y gêm o gwmpas maes Parc y Scarlets, funudau cyn i'r chwaraewyr gamu i'r cau cyn y chwiban cyntaf. Bydd y timau iau'n cael eu dewis i ffurfio Gosgordd y Croeso Swyddogol i'r Timau ar Ddiwrnod y Gêm. Cysylltwch â danielvaughan@scarlets.co.uk i drefnu.

HWYL A SBRI

Byddwn yn aml yn cynnal hwyl a sbri cyn y gêm i grwpiau iau ar ein maes hyfforddi ni'n hunain ar Barc y Scarlets. I gael rhagor o wybodaeth am yr achlysur nesaf, cysylltwch â danielvaughan@scarlets.co.uk.

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM