No ALT tag specified

Gwersylloedd Rygbi

Cawdor Car Business Club

BYDD Y SCARLETS YN CYNNAL GWERSYLLOED RYGBI AR HYD A LLED Y RHANBARTH YN YSTOD YR HAF LLE BYDD Y GENHEDLAETH NESAF YN GALLU PARATOI TUAG AT CWPAN Y BYD A THYMOR 2015-16!

MAE'R GWERSYLLOEDD YN DARPARU CYFLE I CHWARAEWYR IFANC I HONI A DATBLYGU EU SGILIAU GYDA HYFFORDDWR SGILIAU'R SCARLETS A CHWARAE Â RHAI O SÊR Y RHANBARTH. BYDD POB PLENTYN YN DERBYN HYFFORDDIANT ARBENNIGOL A CHAEL CHWARAE HYD AT PUMP AWR Y DYDD. BYDD YR HYFFORDDWYR YN SICRHAU BYDD POB CYFRANOGWR YN DERBYN Y CYFLE GORAU I WELLA EI SGILIAU TRA'N CAEL HWYL A SBRI MEWN AMGYLCHEDD DIOGEL.

  • Mercher 29 Gorffennaf (11am-3pm): Clwb Rygbi Dinbych Y Pysgod
  • Mercher 5 Awst (11am-3pm): Clwb Rygbi Aberystwyth
  • Mercher 12 Awst (11am-3pm): Parc y Scarlets
  • Mercher 26 Awst (11am-3pm): Clwb Rygbi Neyland

Mae pob Gwersyll Rygbi'r Scarlet yn costio £25 ac yn cynnwys:

Hyfforddiant arbennigol

Crys-T Scarlets a thystysgrif

Tocyn i weld y Scarlets yn chwarae gêm cyntaf 2015-16 y Guinnes PRO12

Cyfle i gwrdd aelodau o garfan y Scarlets a chasglu llofnodion

Poteli o ddwr

I gofrestru eich plenty ar un o'r pedwar Gwersylloedd Rygbi, ffoniwch y swyddfa docynnau (yn ystod oriau swyddfa cyffredin) ar 0871 8088

Neu fedrwch lawrlwytho Pecyn Cofrestru drwy glicio yma. Dychwelch y ffurflen â siec yn daliadwy i:

Scarlets Regional Limited, Parc y Scarlets, Pemberton Park, Llanelli, Carmarthenshire, SA14 9UZ


Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM