No ALT tag specified

Blychau Moethus

Blychau Moethus Ym Mharc y Scarlets, mae 'na 15 o Flychau Moethus, pob un wedi'i enwi ar ôl enwogion Llanelli a'r Scarlets, lle ry'n ni'n falch o arddangos ein treftadaeth ochr yn ochr â'n dyfodol. Mae'r blychau ar gael fesul tymor a hefyd fesul gêm a dibynnu ar yr amgylchiadau.

DYMA BETH MAE'CH PECYN SAFONOL YN EI GYNNWYS:

 • Mae'r Blychau Moethus wedi'u seilio ar 10 o westeion o leiaf, a 12 ar y mwyaf
 • Mae croeso i chi a'ch gwesteion fynd i'ch Blwch Moethus drwy ein mynedfa i VIPs 2 awr cyn
  y chwiban cyntaf ac aros yno am hyd at 2 awr ar ôl y chwiban olaf
 • Balconi preifat wrth ymyl eich blwch gyda 10 o seddi cyfforddus sy'n cynnig golygfa o'r gêm heb ddim i darfu arni
 • Un rhaglen swyddogol ar gyfer y gêm i bob gwestai
 • Teledu Sky yn cael ei ddangos yn y blwch
 • Lle parcio i 2 gar wedi'i neilltuo wrth ymyl y stadiwm
 • Staff croeso ar gael i'ch helpu chi a'ch gwesteion drwy gydol y digwyddiad

DYMA'R MANTEISION YCHWANEGOL AR GYFER GEMAU HAEN A £90 Y PEN A TAW

 • Pryd o fwyd 3 chwrs wrth fwrdd cyn y gêm a byrbrydau ar ôl y gêm
 • Bar cwrw, gwin a diodydd meddal am ddim o 2 awr cyn dechrau'r gêm a hyd at 1 awr a
  hanner ar ôl y chwiban olaf. Bydd siampên a gwirodydd ar gael i'w prynu

DYMA'R MANTEISION YCHWANEGOL AR GYFER GEMAU HAEN B £60 Y PEN A TAW

 • Pryd o fwyd 3 chwrs wrth fwrdd cyn y gêm a byrbrydau ar ôl y gêm
 • Bar talu yn y blwch

DYMA'R MANTEISION YCHWANEGOL AR GYFER GEMAU HAEN C £45 Y PEN A TAW

 • Pryd o fwyd 2 gwrs - bwffe poeth (i'w fwyta â fforcen) cyn y gêm a byrbrydau ar ôl y gêm
 • Bar talu yn y blwch

GEMAU HAEN A: TOULON // LEICESTER // ULSTER (ERCC) // GLEISION CAERDYDD

GEMAU HAEN B: LEINSTER // ULSTER // GLASGOW // CAEREDIN // DREIGIAU CASNEWYDD GWENT

GEMAU HAEN C: MUNSTER // CONNACHT // BENETTON // ZEBRE // CWPAN LV

Newyddion y Scarlets
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM