Nodyn Cyfreithiol

Rhif y Cwmni

04795421

Swyddfa Cofrestredig

Rhanbarthol Scarlets Cyf
Parc Pemberton
Llanelli
Sir Gâr
SA14 9UZ

Content item - Privacy Policy (No Headline)

Yma yn Rhanbarthol Scarlets Cyfyngedig rydym yn ymroddedig i ofalu ar ôl eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd er mwyn sichrau eich bod chi'n ymwybodol o'r camau yr ydym ni yn eu gwneud i ofalu ar ôl eich preifatrwydd, pa wybodaeth i ni'n ei gasglu a sut y mae'r wybodaeth yn cael ei ddefnyddio yn awr neu y bydd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol trwy wefan y Scarlets, a'r egylchgrawn.

Rheolwyr Gwybodaeth

Mae unrhyw wybodaeth y bydd yn cael eu gasglu ar y wefan yn cael ei reoli gan Rhanbarthol Scarlets Cyf, Swyddfa Cyfyngedig Parc Pemberton, Llanelli, Sir Gâr, SA14 9UDZ. Gallwch gael gwybodaeth am ein Swyddog Diogelu Data yn Rhanbarthol Scarlets Cyf wrth anfon ebost at ein rheolwr gwefan.

Pa wybodaeth ydym yn ei gasglu? Sut ydym yn ei ddefnyddio?

Pan fyddwch yn arcehbu trwy'r wefan mae angen i ni wybod eich enw, cyfeiriad ebost, cyfeiriad trosglwyddo, rhif eich cerdyn debyd neu credid, dyddiad terfyn (a dyddiad cychwyn a rhif y cerdyn ar gyfer cardiau Switch). Mae hyn yn sicrhau ein bod ni'n gallu prosesu a chwblhau eich archeb a rhoi gwybod i chi am eich archeb. Nid yw'n hanfodol i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol nad yw'n hanfodol ar gyfer cwblhau eich archeb. Fe fyddwn yn holi am eich rhif ffôn hefyd a fydd yn sicrhau ein bod ni'n gallu cysylltu â chi ar frys os fydd problem gyda'ch archeb. Fe fydd eich enw a'ch cyfeiriad yn cael ei rhoi i'r cwmni trosglwyddo ac fe fyddwn o bosib yn rhoi eich rhif ffôn er mwyn helpu gyda'ch archeb.

Wrth i chi gofrestru ar y wefan neu, yn ystod y broses o brynu nwyddau o'r wefan a dewis i dderbyn gwybodaeth ychwanegol wrthym , fe allwn ddefnyddio'r wybodaeth yma ar gyfer y canlynol:-

- Rydym yn monito'r ffordd y mae cwsmeriaid yn defnyddio'r wefan ac yn defnyddio'r wybodaeth i'n cynorthwyo wrth gynllunio golwg y wefan.
- Gallwn ddefnyddio manylion personol er mwyn eich hyrwyddo am wybodaeth y Scarlets megis newyddion, digwyddiadau, gemau, tocynnau a nwyddau a gwybodaeth chwaraewyr yr ydym ni'n teimlo all fod o ddiddordeb i chi.
- Ni fydd y Scarlets yn rhannu unrhyw wybodaeth personol gyda'r cyhoedd nac yn ei werthu i gwmniau eraill. Ni fydd data personol yn cael ei drosglwyddo tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd.
- Rydym yn cyflogi cwmniau eraill ac unigolion er mwyn gwneud gwaith ar ein rhan megis trosglwyddo pecynnau, gofalu ar ôl ein data, cynorthwy marchnata, prosesu taliadau cardiau credyd ac er mwyn cynllunio a gweithredu'r wefan. Mae gan gwmniau fel hyn hawl i ddefnyddio'ch data personol er mwyn cwblhau eu gwaith. Ni does hawl ganddynt ddefnyddio eich data ar gyfer unrhyw bwrpas arall.

'Cookies'

Darnau bach o wybodaeth yw 'Cookies' sydd yn cael eu storio gan eich porwr ar eich cyfrrifiadur. Fe allwn ddefnyddio 'cookies' i gadw gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Fe all y wybodaeth yma ein cynorthwyo i adnabod os ydych wedi eich cofrestru gyda ni ar ein gwefan a prysuro'ch mynediad i'r safle. Fe fyddwn ond yn darllen 'cookies' o'ch ffeil a fydd wedi ei osod yno trwy eich porwr. Fe allwch newid eich proffil i wrthod 'cookies'.

Ymwrthodiad

Mae'r Scarlets yn cydnabod fod gennym rheidrwydd cyfreithiol yn nhermau casglu a defnyddio data personol sydd ar gael i ni. Mae'r wefan yn gweithredu ar sail "fel y mae". Mae'r wefan yma yn cael ei ddarparu mewn ffordd lle nad yw'r cwmni yn addo bod y wybodaeth yn gywir nac yn gyfredol.
Mae cynnwys y wefan yn cael ei gynllunio i weithredu o fewn Cyfraith Lloegr. Fe allwch fod yn ymweld â'r wefan mewn marchnad nad ydym yn gwerthu ynddo fel arfer. Nid yw'r Scarlets yn gyfrifol am unrhyw anghydsyniadau neu unrhyw gyfreithiau hysbysebu lleol.

Eich Caniatad

Wrth ddefnyddio ein gwefan rydych yn caniatau i ni gasglu a defnyddio unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei ddarparu i'r Scarlets ar gyfer y defnydd a nodwyd uchod. Os fyddwn yn penderfynu newid ein polisi preifatrwydd, fe fydd y newidiadau yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen yma. Rydym yn argymell eich bod yn ail-ymweld â'r dudalen yma yn rheolaidd er mwyn gwirio unrhyw newidiadau. Rydym yn ymdrechu i gymryd pob cam posib i ofalu am eich data personol gan gynnwys defnyddio technoleg seiffro, ond nid yw'n bosib i ni warantu diogelwch unrhyw ddata y byddwch yn ei rhannu ar y we. Rydych chi'n derbyn y cymhlethdodau diogelwch o anfon gwybodaeth dros y Rhyngrwyd ac ni fyddwch yn gweld bai arnom ni fel cwmni am dorri unrhyw rheolau diogelwch.

Os ydych yn 18 mlwydd oed neu lai fe allwch gofrestru ar y wefan i dderbyn ein cylchlythyr a gwybodaeth arall ond mae'n rhaid i chi dderbyn caniatad gan rhiant neu warchodwr. Mae'n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed i brynu nwyddau ar y wefan yma, os ydych yn 18 mlwydd oed neu lai, mae'n rhaid i chi dderbyn caniatad gan rhiant neu warchodwr.

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM