No ALT tag specified

Cyfeirio Ffrindiau

A chithau'n Gefnogwr ffyddlon ac angerddol i'r Scarlets, chi sydd yn y lle gorau i sôn wrth eich ffrindiau a'ch teulu am y manteision gwych sydd ar gael o brynu Tocyn Tymor y Scarlets.

Mae perthyn i deulu'r Scarlets, drwy gael Tocyn Tymor, yn rhywbeth pwerus iawn oherwydd mae'ch cefnogaeth gyson chi'n help inni fuddsoddi mewn doniau, i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ac i danio'r angerdd ym mhob rhan o'r rhanbarth a'r tu hwnt. Dewch i Rannu Breuddwyd, Dyheadau ac Ymroddiad y Scarlets; anogwch UN ffrind i brynu tocyn tymor newydd a byddwch chi'n ein helpu ni i greu gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd o refeniw ychwanegol i'w fuddsoddi'n uniongyrchol yn ôl yn y sgwad.

CAM UN

Gwahoddwch eich ffrind(iau) i fuddsoddi yn rygbi'r Scarlets a byddwch chi'n gymwys ar gyfer ein Cynllun Cyfeirio ac yn mwynhau llu o fanteision a gwobrau.

CAM DAU

Gofynnwch i'ch ffrind(iau) ddyfynnu 'gwahoddwch y pac' a rhif eich tocyn tymor chi h.y. invitethepack0992 wrth iddyn nhw brynu eu tocyn tymor.

CAM TRI

I ddiolch ichi am barhau i'n cefnogi, byddwn yn anfon manylion eich gwobrau atoch chi i'w mwynhau.

CYFEIRIO 1 +

+ £20 yn ôl ar gyfer pob oedolion sy'n talu'r pris llawn
Cydnabod eich cefnogaeth ar lein

CYFEIRIO 3 +

£20 yn ôl ar gyfer pob oedolion sy'n talu'r pris llawn
Cydnabod eich cefnogaeth ar lein
Mynediad unigryw i un o sesiynau hyfforddi'r Scarlets a chael tynnu llun gyda'ch hoff chwaraewr

CYFEIRIO 5+

£20 yn ôl ar gyfer pob oedolion sy'n talu'r pris llawn
Cydnabod eich cefnogaeth ar lein
Mynediad unigryw i un o sesiynau hyfforddi'r Scarlets a chael tynnu llun gyda'ch hoff chwaraewr
Teithio i ffwrdd ac aros yng ngwesty'r tîm am unrhyw un gêm*

Mae telerau ac amodau'n berthnasol. Byddwn yn rhoi gwybod ymlaen llaw am ddyddiad y sesiwn hyfforddi.

*Mae telerau ac amodau'n berthnasol. Ar yr amod ei fod ar gael.
Mae telerau ac amodau'n berthnasol. Ddim ar gael ar lein ar hyn o bryd.

CHWARAEWR YN GWNEUD YMDDANGOSIAD PERSONOL AR GYFER Y CYFRANWR GORAU* *ar yr amod bod y chwaraewr ar gael

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM