No ALT tag specified

Tocynnau I Gemau

RY'N NI'N ADEILADU AR GYFER Y DYFODOL - GYDA'N GILYDD

A dyfodol rygbi Ewrop wedi'i gadarnhau erbyn hyn, fe allwn ni edrych ymlaen at dymor newydd cyffrous ym Mharc y Scarlets.

Oherwydd y bydd rhaid cymhwyso ar gyfer Cwpan y Pencampwyr drwy haeddu ein lle, bydd hynny'n sicrhau bod y Gynghrair Gartref yn gryfach, yn fwy cyffrous ac yn fwy cystadleuol inni i gyd.

Ry'n ni'n dal i fuddsoddi mewn doniau lleol, ac fel sydd wedi bod yn wir erioed, yn dal i ddatblygu chwaraewyr ar gyfery gêm ryngwladol. Mae hyn yn destun balchder mawr inni i gyd.

Mynnwch eich lle yn hanes y Scarlets; mynnwch eich lle #ynypac

Prisiau 2014-15* - mae'n bosib y bydd y rhain yn newid yn nhaflen 15/16

EISTEDDLE CAT A CAT B CAT C

Seddi Gorau i Oedolion

£27 £20 £15

Seddi Gorau - Pris gostyngol

£24 £18 £12

Seddi Safonol i Oedolion

£25 £15 £10

Seddi Safonol - Pris gostyngol

£20 £14 £10
Iau (6-18) £5 £4 £3
O dan 6 AM DDIM AM DDIM AM DDIM
Strade £35 £35 £35
1872 £30 £25 £20
SAFLE SEFYDD

Oedolyn

£18 £14 £10

Pris gostyngol

£14 £12 £10
Iau (6-18) £5 £4 £3
O dan 6 AM DDIM AM DDIM AM DDIM

PRYNWCH DOCYN AR LEIN YMA I GAEL GOSTYNGIAD O £1

Categori A

Categori B

Categori C

Cwpan LV=

PROFIAD AR DDIWRNOD Y GÊM

Y PENTREF
Tynnu hunlun gydag un o chwaraewyr y Scarlets, gwneud ffrindiau newydd, chwerthin, chwarae rygbi, gwrando ar gerddoriaeth fyw, bwyta, yfed, mwynhau... gallwch chi wneud hyn i gyd a mwy yn y Pentref, bob tro y bydd y Scarlets yn chwarae gêm. Mae'r Pentref ar agor am ddwy awr cyn y gêm ac wedyn.

Tynnu hunlun gydag un o chwaraewyr y Scarlets, gwneud ffrindiau newydd, chwerthin, chwarae rygbi, gwrando ar gerddoriaeth fyw, bwyta, yfed, mwynhau... gallwch chi wneud hyn i gyd a mwy yn y Pentref, bob tro y bydd y Scarlets yn chwarae gêm. Mae'r Pentref ar agor am ddwy awr cyn y gêm ac wedyn.

CERDDORIAETH FYW
Fel y bydd yr hyfforddwyr yn buddsoddi ac yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr y Scarlets, ry'n ni'n falch o gefnogi'r genhedlaeth nesaf o gerddorion o'r Gorllewin a'r tu hwnt. Fe allwch chi glywed cerddoriaeth fyw bob tro y bydd y Scarlets yn chwarae gartref yn y Pentref ac ym Mar y De.

SIOP Y CLWB
Fe allwch chi gael gafael ar nwyddau KOOGA diweddaraf y Scarlets bob diwrnod gêm! Sbwyliwch eich hun a gwisgwch yr un dillad â'r chwaraewyr! O sanau i siorts, siwmperi i hwdis, mygiau a matiau llygod... mae rhywbeth i bawb!

TAG HANNER AMSER
Tag Hanner Amser y Scarlets yw un o uchafbwyntiau diwrnod y gêm i glybiau'r Rhanbarth a'r tu hwnt. Mae'r tag Hanner Amser yn boblogaidd iawn a bydd miloedd o Scarlets y dyfodol o bob rhan o'n rhanbarth yn cael chwarae ar y parc.

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM