No ALT tag specified

Taith Dreftadaeth

Ar ymyl y cae

Dewch i brofi trydan y gêm yn y stadiwm, cerdded yn ôl traed yr arwyr ac anadlu glesni ysblennydd y maes. Cewch ddysgu am y sylw i fanylion sydd ei angen wrth ofalu am gae proffesiynol!

Ystafelloedd Newid

Dewch i weld drosoch chi'ch hun y gwaith paratoi a'r canolbwyntio wrth i'r frwydr rhwng y cewri ar y maes agosáu. Dewch i gael eich ysbrydoli gan werthoedd y Scarlets sy'n cael eu harddangos yn falch ar y waliau a mynd i'r un ffrâm o feddwl â'r chwaraewyr wrth iddyn nhw ddynesu at y twnnel yn barod am yr her! Bath poeth? Dim gobaith! Bath RHEW sy'n disgwyl y tîm ar ôl gêm galed. Allech chi ddioddef hyn?

Siop y Scarlets

Ewch i weld y sgorfwrdd hanesyddol sy'n dangos sgôr enwog Llanelli v Seland Newydd 9 - 3 a gweld rhai o'r trysorau sy'n creu ein hatgofion. Sbwyliwch eich hun yn siop y Scarlets, ac edrych a gwisgo fel un o'ch hoff chwaraewyr; o sanau, i siorts, i siwmperi i hwdis, mae 'na rywbeth i bawb!

Mae gennyn ni hyd yn oed fygiau a phinnau ysgrifennu'n gofroddion.

Blychau Croeso

Beth am gael olwg ar un o'n 15 'Blwch Croeso Moethus' a gweld sut brofiad yw gwylio'r gêm o'r ardal sy'n cael ei neilltuo ar gyfer gwahoddedigion VIP.

Tywysydd

Ymunwch â'n Tywysydd a dilyn ôl traed Cochyn o gwmpas y stadiwm; darganfod, gweld a theimlo'r angerdd. O'r lolfeydd moethus yn eisteddle'r de i'r gampfa gwaith caled ym mola'r stadiwm, dewch i weld popeth sydd gan Barc y Scarlets i'w gynnig!

Chwiban Cyntaf

Dydd Mercher 10am - 4pm
Dydd Gwener 2pm - 4pm

*Mae'n bosibl trefnu teithiau y tu allan i'r oriau agor arferol drwy drefnu o flaen llaw.

*Mae'n bosib y bydd hyn yn newid weithiau oherwydd digwyddiadau/gemau. Ffoniwch neu ewch I http://www.scarletsheritage.co.uk i gael gwybod rhagor

Mynediad

Oedolion £6.50
Prisiau gostyngol £4.50
Teulu o 4 £15.30
Teulu o 5 £17.10

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM