No ALT tag specified

Tocynnau Grwp

Gallech chi a grwp o ffrindiau fwynhau'r holl gyffro ym Mharc y Scarlets ac arbed hyd at £10 y gêm. Dyma gyfle ichi ymuno â chydgefnogwyr y Scarlets i gefnogi'r tîm gyda'ch gilydd oherwydd ry'n ni'n cynnig prisiau is i grwpiau o bymtheg o oedolion neu ragor pan fyddan nhw'n archebu tocynnau grwp.

Mae gan gefnogwyr iau, rhwng chwech a deunaw oed hefyd yr hawl i ostyngiad ar bris trefniant grwp pan fydd pymtheg neu fwy o oedolion yn archebu tocynnau. Bydd y prisiau'n dechrau cyn ised â £2 y plentyn.

Mae rhestr lawn o'r prisiau wedi'u cynnwys yn y ffurflen archebu isod. I drefnu tocynnau ar gyfer eich grwp mewn unrhyw un o gemau'r Scarlets gartref, llenwch y ffurflen trefniant grwp a'i dychwelyd at danielvaughan@scarlets.co.uk

Sylwch, rhaid archebu tocynnau grwp a thalu amdanyn nhw o leiaf saith niwrnod cyn diwrnod y gêm.

Newyddion y Scarlets
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
© 2017 Scarlets Regional Limited Privacy & Cookies Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM